KONFERENS

Checklista

För att din konferens ska bli så effektiv som möjligt, får du här lite tips inför din vistelse hos oss. På så vis kan vårt konferensteam göra ditt möte till bästa möjliga och din tid blir mer effektiv.

För att förstå vilka möjligheter vi har och hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt med dina möten och konferenser så arrangerar vi som en del av vår service visningar av hotellet.

Vi kan hjälpa dig med tips kring körschema, lägga upp en budget, ordinera program. Vi kan också sköta deltagarfakturering och erbjuda vaktmästarservice för att sätta upp t ex vepor och skyltar, tillverka namnbrickor och personliga program.

Vi kan ta fram förslag via samarbetspartners vad det gäller sociala aktiviteter, nöje,teknik, dekor och blommor samt transport.

Kontakta oss så hjälper vi dig. Det är ju detaljerna som gör helheten!
0485-888 88 eller info@strandborgholm.se

Checklista för konferensbokare

• Syfte med konferensen?
• När, var, hur – planera i god tid.
• Hur många ska delta på mötet?
• Inbjudan, program, agenda och körschema
med tid för mingel och nätverkande.
Vi kommer gärna med tips för att det ska
bli en bra upplevelse för dina deltagare.
• Logi. Skicka en namnlista i god tid med
antalet personer och hur fördelningen ska
ske rumsvis. Det blir en smidigare incheckning
för alla dina deltagare.
• Mat & Dryck. Önskemål kring måltider,
menyer, dryckespaket och körschema.
Allergier, specialkost och övriga önskemål
meddelas i förväg så att köket kan förbereda
alternativa rätter för den som önskar.
• Planera transporter t ex med buss.
• Överraska med något kul inslag eller en
social aktivitet.

• Vilken möblering önskar ni i konferenslokal
och grupprum?
(Biosittning, skolsittning, stolar i ring, styrelsebord, u-bord eller öar.)
• Önskas någon speciell teknisk utrustning,
t ex mygga, projektor, laptop?
• Ska ni ha externa talare, föreläsare eller
någon moderator?
• Underhållning och nöje (även teknik och
dekor). Vi har samarbetspartners som kan
lämna förslag på detta efter dina önskemål
och budget.
• Betalning? Hur vill ni att debiteringen ska ske?
Ska allt faktureras eller ska deltagarna betala
något själva? Får vin och alkoholhaltiga drycker
gå på den totala fakturan eller ska var och en
betala för det själv? Behov av dryckesbiljetter?
• Utvärdera/följ upp med en enkät. Lämna gärna
feedback till oss som anläggning som kan hjälpa
oss att utvecklas och bli ännu bättre till ditt
nästa arrangemang.